Frederiksberg-festivaler

Hvad får man, hvis man giver en lille kommunal håndsrækning til aktive borgere og virksomheder? Flere fælles oplevelser.

Hvis fem bands, syv kunstmalere, ni skuespillere eller fire butikker får en ide sammen om et at lave et arrangement i byen, hvor kan de så gå hen og få hjælp til at gøre det til en succes, som alle i byen kan få glæde af? Sådan et sted skal vi have.

Byen er fuld af aktive og kreative borgere og virksomheder, og jeg tror, der vil være mange flere oplevelser i byen, hvis de kunne få en håndsrækning.

Sådan kunne det fungere:
Kommunen opretter en “event-desk” eller laver en driftsaftale med en privat aktør. Her kan enhver, der bor eller har virksomhed på Frederiksberg hente råd og vejledning om planlægning og markedsføring og få hjælp til at indhente eventuelle kommunale tilladelser. Desuden kan de låne mindre scener samt lys- og lydudstyr, pavilloner, skraldespande etc. Hvis man ikke har fundet ud af, hvor man afholde sit event kan man desuden få gode råd om, hvilket sted eller plads i kommunen, der ville passe til arrangementet samt hvilke andre personer eller virksomheder i byen, som i kraft af deres aktiviteter kunne være relevante samarbejdspartnere for det pågældende event.

Event-desken hjælper altså ikke blot enkeltstående events med komme ud over rampen, den er også med til at udvide og styrke netværket mellem byens ildsjæle. Man kunne overveje at give disse events en fællesbetegnelse som f.eks. “Frederiksberg-festivaler”. Det vil gøre det nemmere at markedsføre hver enkelt festival – også uden for kommunegrænsen.

Jeg vil tro, at en sådan “event-desk” vil kunne drives uden ekstra omkostninger på kommunens kulturbudget. Udstyret findes sikkert allerede i kommunen, og derudover handler det i høj grad om skabe de rette kontakter mellem folk, hvilket kan spare tid og unødig besvær og omkostninger hos både arrangører og den kommunale forvaltning.

Har du kommentarer eller ideer, så send mig en mail på mail@c-henrik.dk eller besøg min Facebookside.