Borgere integrerer flygtninge

Hvem er de nærmeste til at fortælle flygtninge om vores kultur og vise dem til rette i kommunen? Borgerne.

Jeg synes, vi som et forsøg skal udbyde opgaven med integration af nogle kommunens flygtninge, til helt almindelige borgere. De borgere, som er villige til at påtage sig opgaven, får et honorar for deres arbejde.

Sådan kunne det foregå:
Borgere på Frederiksberg, som vil være “sponsor” for en flytning, kan tilmelde sig hos kommunen, som sammensætter “sponsor-hold” med tre borgere på hver. Holdene er sammensat af borgere i beskæftigelse fra forskellige samfundslag og/eller brancher. Et hold kan f.eks. bestå af en folkeskolelærer, en butiksekspedient og en virksomhedsejer. Hvert sponsorhold får tildelt en kontaktperson hos kommunen, som kan hjælpe med informationer om regler mv. og evaluerer holdets indsats og resultater.

Holdet har følgende opgaver:

  • Flygtningen skal i fast arbejde eller ind på en uddannelse.
  • Flygtningen skal bestå en danskprøve på et fastsat niveau.
  • Flygtningen skal finde et andet sted at bo end den bolig, vedkommende har fået anvist fra kommunen.

Opgaverne skal løses inden for en fastsat periode, f.eks. maksimalt et eller to år, og honoreres med et beløb, som de tre sponsorer deler ligeligt. Beløbet fastsættes ud fra den besparelse, kommunen opnår ved brug af færre sagsbehandlerressourcer og ved, at flygtningen hurtigere bliver selvforsørgende.

Det bringer borgere, kommune og flygtninge sammen på en ny måde, og det giver dem ikke blot større forståelse for hinandens arbejde og vilkår, men også helt konkrete økonomiske og/eller menneskelige fordele.

Har du kommentarer eller ideer, så send mig en mail på mail@c-henrik.dk eller besøg min Facebookside.