Henrik Kragelund

#NyEnergiNyeTanker

Min vision

Ca. 70% af kommunens driftsudgifter går til lønninger til de ca. 7.000 ansatte, som arbejder i kommunens institutioner og forvaltning. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får så meget som muligt ud af de knap 4 mia. lønkroner, vi bruger hvert år. 

De ansatte er kommunens største udgift og vigtigste ressource. Dygtige medarbejdere, der trives i deres job, leverer slet og ret et bedre stykke arbejde. At fokusere på de kommunalt ansattes trivsel vil dermed også komme kommunens borgere og virksomheder til gode på alle områder – fra børnepasning til ældrepleje, fra kulturaktiviteter til miljøforbedringer, fra socialt arbejde til erhvervsservice.

Derfor er det min vision for Frederiksberg, at kommunen skal være den bedste offentlige arbejdsplads i Danmark. På den måde får vi den bedst tænkelige kommunale service. Visionen skal vedtages politisk i kommunalbestyrelsen for at sikre, at det bliver mere end bare ord. Konkret kan beslutningen handle om at indføre et nyt Punkt nr. 1 i kommunens personalepolitik, som lyder:

“Det er Frederiksberg Kommunes vision, at kommunen skal opleves som den bedste offentlige arbejdsplads i Danmark.”

Mine temaer

Udover en overordnet vision for Frederiksberg Kommune er der tre temaer, jeg særligt vil prioritere og sætte fokus på i mit forhåbentligt kommende arbejde i kommunalbestyrelsen:

  • Mere liv i byen. Det skal være nemt at etablere events og begivenheder i byen for de borgere, kulturpersoner og virksomheder, der har lyst og energi til at skabe oplevelser i vores byrum. Når byens eventmagere henvender sig til kommunen, skal de opleve maksimal imødekommenhed og minimalt bureaukrati.
  • Mere samarbejde. Frederiksberg er et skatkammer af kreative og vidensmæssige ressourcer, og kommunen kan gøre mere for at bringe dem i spil. Der er et kæmpe potentiale i at involvere borgere, virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner i byens fortsatte udvikling. Både for kommunen, men også for de forskellige parter, som uden tvivl kan bruge hinanden til meget mere.
  • Mere for pengene. Hvis noget er værd at gøre, er det også værd at gøre godt. De gode løsninger er i udgangspunktet sjældent de billigste, men halve løsninger kan nemt ende med at blive de dyreste i det lange løb. Det betaler sig at prioritere den rigtige kvalitetsløsning første gang, både hvad angår indkøb, anlægsprojekter og velfærdsindsatser. Billigt er bestemt at foretrække, men kun hvis kvaliteten holder.

Mine ideer

Jeg har formuleret nogle få ideer for at give eksempler på, hvordan min vision og mine temaer kan komme til udtryk i forholdt til konkrete forslag. Ideerne er muligvis ikke helt flyvefærdige endnu, men jeg tror på, at man skal dele sine ideer med andre, for ideer kan skabe nye ideer. Du kan se dem herunder (jeg vil løbende supplere med nye), og jeg håber, du har lyst til at udveksle og diskutere ideer på min Facebookside.

Frederiksberg Konservative

Vi går sammen til valg for det Frederiksberg, du holder af

Et grønt Frederiksberg


Et trygt Frederiksberg


Et veldrevet Frederiksberg


Et socialt Frederiksberg